Zerina Halilović

Zerina Halilović

Rođena je 1991. godine U Doboju.


Osnovnu školu završila u Šijama pored Tešnja, a srednju Medicinsku školu u Tešnju 2010. godine.

Iste godine upisala je Medicinski fakultet u Sarajevu na kojem je diplomirala 2016. godine.

Odmah po završetku fakulteta, narednu godinu dana obavljala posao ljekara porodične medicine i ljekara u Službi sa hitnu medicinsku pomoć u Domu zdravlja Tešanj.

Od decembra 2017. godine je specijalizantica Kliničke radiologije za Opću bolnicu Tešanj. Trenutno je na trećoj godini specijalističkog staža kojeg obavlja na Klinici za radiologiju UKCS. 

Od stranih jezika aktivno se služi engleskim jezikom.