Webinar: Covid vakcine - spas ili zabluda

Webinar: Covid vakcine - spas ili zabluda

Mediscinska asocijacija BIMA organizuje webinar pod nazivom Covid vakcine - spas ili zabluda. Webinar će se održati 5. februara 2021. godine u 19:00. 

Moderator webinara je prim. dr. med. mr. ph. sc. Adnan Bajraktarević, koji radi kao šef predškoloskog odjela OJ DZ Vrazova od kraja 2015. godine.

Glavna panelistica webinara je specijalistica epidemiologije, dokorica Anisa Bajramović, koja radi kao voditeljica odjela za imunizaciju sa vakcinalnim centrom Zavoda za javno zdravstvo KS.

Drugi panelista webinara je mr.sci. Adnan Šorlija, glavni sanitarni inžinjer higijensko-epidemioloke službe JUDZKS.

Potaknuti smo na organizaciju ovakvog webinara time što smo primijetili da postoji veliko nepovjerenje u Covid vakcine. Štaviše, primijetili smo da postoje nedoumice i među medicinski obrazovanim osobljem. Proveli smo malu anketu na svojim drušvenim mrežama vezano za stav o Covid vakcinama. Jasno nam je koji su to razlozi za nepovjerenje.

Dobili smo sljedeće inpute: strah od Covid vakcina jer su vakcine nove, strah da nisu dovoljno istražene, strah da će utjecati na genetski materijal čovjeka, strah od nepoznatog sastava, strah od nuspojava, sve do straha od toga da nas kroz vakcinaciju pokušavaju kontrolisati. Na sve ove nedoumice pokušaćemo odgovoriti tokom webinara.

Osim toga, nedoumice pokušavamo otkloniti i objavnom članaka na našim drušvenim mrežama, pa vas pozivamo da nas pratite tokom narednog perioda kako bismo zajedno riješili nedoumice.