Intervencije u avionu - dr. Amar Rešidović

Nije sve u znanju. Ponekad je odvažnost i visprenost presudna kada se radi o poslu ljekara. Naš mladi doktor Amar Rešidović ima sve troje.

Pročitajte više
Rabija Mehmedović

Dr. Rabija Mehmedović je naša aktivna članica od svojih studentskih dana. Učestvovala je u brojnim akcijama na terenu, a od početka pandemije uključena je u ostale naše aktivnsoti.

Pročitajte više