Strah djece od stomatologa

Strah djece od stomatologa

Strah ili nervoza prilikom odlaska stomatologu je vrlo česta pojava s kojom se susreće čak 75% svjetske populacije. Naročito je izražen kod povučene i nepovjerljive djece. Normalno, zdravo dijete bez problema prihvata saradnju ukoliko je ona ponuđena na odgovarajući način.

Važnu ulogu u suzbijanju straha kod djece imaju roditelji. Oni trebaju djetetu objasniti zbog čega su važne redovne posjete stomatologu i zašto ne treba dozvoliti da se zubi pokvare.

Strah kod djece je većinom prisutan kao posljedica prethodno neprijatnih i bolnih iskustava kod pedijatra, ležanja u bolnici ili prilikom vakcinacija.

Najbolji način prevencije straha kod djece jeste započeti preglede odmah po nicanju zuba. Prva posjeta bi trebala biti bazirana na opuštanju, upoznavanju djeteta sa ambijentom, osobljem, instrumentima, a budući da intervencije nisu bolne cijela situacija za dijete je jako zanimljiva i rado je prihvata.

Jako je važno u prvoj posjeti ostvariti prijateljski odnos sa djetetom a roditelji u cijeloj priči imaju ključnu ulogu. Pogubno je da se na dijete viče, prijeti ili čak udari. Ukoliko jedan od roditelja ne može da kontroliše svoje emocije poželjno je da napusti ordinaciju, a dijete ostavi sa nekim od rodbine koji će biti smireniji.

Nikada od stomatologa ne treba zahtijevati da u jednoj posjeti uradi više nego što strpljenje malog pacijenta dozvoljava. Djeci se kao i odraslim osobama, kada je to neophodno, daje lokalna anestezija i time spriječava bolno iskustvo.

Najveći problem predstavljaju situacije gdje malo dijete dolazi u ordinaciju pod bolom, te je neophodno da se uradi odgovarajuća intervencija, kako se stanje ne bi dodatno pogoršalo. Takva stanja predstavljaju posebnu psihičku traumu.

Najčešća greška koju roditelji prave nakon bolne ili neprijatne intervencije jeste izbjegavanje duži period odlaska stomatologu. Takva posjeta se kod djeteta trajno memoriše i postaje stalni izvor straha. Zbog toga je veoma važno da dijete nastavi redovno dolaziti u ordinaciju. U takvim situacijama intervencije se uopšte ne rade već se razgovora, igra ili provodi preventivni program.

Ukoliko je zastupljeni strah poprimio patološke oblike te se graniči sa fobijom, u takvim slučajevima postoje posebne pripreme i primjena odgovarajućih medikamentoznih sredstava, do korištenja opće anestezije za izvođenje odgovarajućih intervencija.

Opća anestezija se većinom primjenuje kod medicinski kompromitovane djece, gdje izostaje psihička i fizička saradnja.

Najbolji lijek za strah od stomatologa je rana i pravilna prevencija koja će spriječiti bolna iskustva.


Danas u svijetu postoje posebno opremljene stomatološke ordinacije za djecu, a cijeli stomatološki tim je u veselim mantilima prilagođenim dječijim uzrastu.

Pripremila: Selma Šujić