Prof.dr. Amila Zukanović

Prof.dr. Amila Zukanović

Rođena je 1976. godine u Sarajevu.

Obrazovanje

2009    Doktor stomatoloških nauka

2007    Specijalista preventivne i dječije stomatologije

2005    Magistar stomatoloških nauka

2004      Postdiplomski studij, Stomatološki fakultet, Sarajevo /prosječna  ocjena 10.0/

2001     Stomatološki fakultet, Sarajevo /prosječna ocjena 9.4/

1994     Zubotehnička škola, Sarajevo 

Redovna profesorica na katedri za preventivnu i dječiju stomatologiju, Stomatološki fakultet sa klinikama, Univerzitet u Sarajevu. Autorica i koautorica u mnogobrojnim radovima i univerzitetskih udzbenika. 

Radno iskustvo

2017 – sada   Predsjednica Etičkog komiteta Stomatološki fakultet sa klinikama, Univerzitet u Sarajevu 

2015 – 2018    Predsjednica Stomatološke Komore Kantona Sarajevo

2011 - 2015    Šefica Klinike za preventivnu i dječiju stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sarajevo

Članstva i rad u udruženjima i organizacijama

2012 – sada   Sekretar Sekcije za forenzičku stomatologiju USBiH

2007 - sada   Sekretar International Association of Paleodontology

2010    Klinički direktor Special Smiles, Specijalna Olimpijada Bosne i Hercegovine

2002 - 2010    Sekretar Sekcije za Preventivnu i dječiju stomatologiju USBiH 

2001 - 2013    Komora liječnika/doktora stomatologa FBiH

2013 - sada   Komora liječnika/doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo

2001 - sada   Udruženje stomatologa FBIH