Nudžejma Veladžić

Nudžejma Veladžić

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Bihaću, nakon čega upisuje Medicinski fakultet UNSA 2007. godine.

Još kao student pridružuje se volonterskom radu u BIMI i Alijansi internacionalnih doktora. 

Istovremeno je učestvovala na više internacionalnih kongresa. 

Od 2016. godine zaposlena je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.