Hatidža Lužić

Hatidža Lužić

Studentica pete godine Medicinskog fakulteta UNSA. 

Uključena u mnogobrojne projekte i druženja. 

Član Bohemse, Upravnog odbora Udruženja studenata MF UNSA. 

Aktivni član naše asocijacije od 2016. godine.