Haris Tandir

Haris Tandir

Rođen 1994. godine u Sarajevu. 

Završio srednju zubotehničku školu u Sarajevu. 

Bakaleurat na ekonomskom fakultetu na Internacionalnom Burch univerzitetu 2016  godine. 

Magistar nauka, Menadžment 2019 godine. 

Aktivan član naše asocijacije od 2015 godine.