Dr. Ada Borić

Dr. Ada Borić

Dr. Ada Borić rođena je 1988. godine u Sarajevu. 

Osnovnu i srednju školu, te Medicinski fakultet završila je također u Sarajevu. 

Od 2017. godine radi kao ljekar opšte prakse u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBIH.

Tečno govori Njemački i Engleski jezik.