Ajiša Eškić

Ajiša Eškić

Rođena je 1987. godine u Banja Luci. Cijeli rat provela je u Banja Luci. 

Aktivno govori englenski i danski jezik.

Medicinski fakultet završila je u Sarajevu. Nakon toga pripravnički staž obavilja na Kliničkom Centru UNSA. 

Kao ljekar porodične medicine pet godina je radila u Domu zdravlja Kantona Sarajevo.

Od 2018. godine je na specijalizaciji iz pulmologije. 

Učestvovala je u brojnim humanitarnim projektima i projektima zdravstvene edukacije stanovništva.