Post starijih osoba

Efekti posta prepoznatljivi su i vidljivi u duhovnom, zdravstvenom i socijalnom segmentu. Zdravstvena korist posta kod starijih osoba ogleda se u poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja.

Pročitajte više
Post i intenzivna fizička aktivnost

Izbor adekvatnog vremenskog perioda za trenažni proces u vrijeme Ramazana je velikim dijelom individualan i zavisi kako od svakog sportiste ponaosob, tako i od vrste i intenziteta samog treni

Pročitajte više
Post i cirkadijalni ritam

Cirkadijalni ritam je ciklična izmjena određene biološke funkcije s trajanjem jednog ciklusa u 24 sata. Veliki broj čovjekovih fizioloških i patofizioloških funkcija pokazuje dnevne varijacij

Pročitajte više
Ramazan i dijabetes; treći dio

Postači sa dijabetesom mogu imati i pridružena druga stanja, koja usložnjavaju preporuke. Pročitajte više o tome.

Pročitajte više
Ramazan i dijabetes; drugi dio

Zadatak pravilne modifikacije antidijabetične terapije je na ljekaru specijalisti koji vodi pacijenta. Ljekari moraju biti upoznati sa novim smjernicama za pacijente postače koji imaju dijabe

Pročitajte više
Uticaj posta na krvni pritisak

Postite i bićete zdravi, imaćete normalan ili dobro regulasan krvni pritisak, manji broj otkucaja srca i živjet ćete dugo.

Pročitajte više
Post osoba s karcinomom

Određene vrste karcinoma su više ovisne o prehrani nego druge, što je primijećeno na osnovu učestalosti pojavljivanja karcinoma u geografskim područjima sa različitim prehrambenim navikama.

Pročitajte više
Post i zdravlje usne šupljine

Zubi vam možda neće biti prioritet tokom mjeseca Ramazana, ali ne bi bilo loše da ih imate na umu. Trebali biste održavati oralno zdravlje optimalnim, kako sam post ne bi imao negativan efeka

Pročitajte više